Rejestracja

Informacje o koncie

@

Dane kontaktowe


Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora sklepu intersmoker.pl ma prawo wglądu do swoich danych, prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Administrator Sklepu nie przekazuje danych osobowych odpłatnie ani nieopłatnie innym administratorom danych osobowych, z wyjątkiem przypadków kiedy obowiązek przekazania danych wynika z obowiązującego prawa (np postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości).